Kursevi nemačkog jezika

Kursevi za decu

Specijalne ponude za medicinske radnike

Galerija

Centar za nemački jezik Hartweger

Ideja da Kragujevac dobije Centar za nemački jezik postoji već dugi niz godina, a realizovana je 2012. godine od kada Centar za nemački jezik HARTWEGER i postoji. Kragujevac je ovim Centrom dobio jedan novi i drugačiji pristup nemačkom jeziku, a naši sugrađani i zainteresovani iz ostalih gradova više ne moraju da putuju za Beograd da bi dobili detaljne informacije i pripreme za ispite Geteovog instituta i drugih svetski priznatih. Prolaznost naših polaznika na oficijalnim ispitima je 100%. Znanje, prijatna atmosfera, predanost radu, iskustvo, novi mediji, drugačiji pristup, odlična tehnička opremljenost je nešto što ćete primetiti i oseteti već pri prvoj poseti. Dođite da se uverite!
Saznajte više o nama…

Weger Kinder


Pravi početak za učenje jezika je rani uzrast. Već od 3. godine života dete poseduje prirodne sposobnosti za učenje jezika. Usvaja ga sa lakoćom, na prirodan i spontan način, a samim tim stiče i čvršću osnovu za bolje učenje i vladanje jezikom u odraslom dobu. Zato je centar za nemački jezik Hartweger stvorio posebni odeljak Weger-Kinder za vaše najmlađe.

Saznajte više…

Za medicinske radnike

Za mediciniske radnike
Poslednjih nekoliko godina u Nemačkoj se povećala potreba za zdravstvenim radnicima. Centar za nemački jezik Hartweger organizuje specijalizovani kurs Nemački jezik za medicinske radnike, koji pored opšteg učenja jezika, podrazumeva i  učenje stručne terminologije već od A1 nivoa. Polaznici usavršavaju sve četiri jezičke kompetencije ( pričanje, čitanje, slušanje I razumevanje) i usvajaju stručnu terminologiju ( od samog popunjavanja formulara u bolnicama, preko komunikacije sa kolegama iz struke i pacijentima do vokabulara koji se tiče otkrivanja bolesti, imena bolesti, postavljanje dijagnoza, imena lekova itd.).

Saznajte više…

Naši klijenti

Iskustva naših polaznika