Hrana na nemačkom! U ovoj lekciji naučićeš nazive hrane i pića i kako da napraviš množinu! Neodređeni i određeni članovi se takođe spominju i njih možeš da vežbaš u ovoj lekciji! 

Množina u nemačkom jeziku

množina u nemačkom jeziku
 • Loša vest je da većinu imenica i nastavaka morate da učite napamet i to odmah kako učite novu reč tako učite i član i nastavak za množinu. U 70-95% slučajeva važe pravila dole. ⬇️Evo nekih saveta kako da ih zapamtite:

Imenice koje ne dobijaju nikakav nastavak, ili eventualno samo “ (Umlaut):

 • imenice muškog👦 roda koje se završavaju na el, en, er npr. der Schlüssel – die Schlüssel; der Apfel- die Äpfel; der Wagen – die Wagen; der Leher – die Lehrer. Dakle učitelj se kaže Lehrer, a učitelji se kaže opet Lehrer.

Kako da prepoznaš da li se radi o množini ili jednini. Pogledaj glagol npr.: Wie heißt dein Lehrer? oder Wie heißen deine Lehrer?

 • sve imenice srednjeg roda👶 koje na kraju imaju chen ili lein (deminutiv) npr. das Mädchen – die Mädchen; das Tischlein- die Tischlein
 • imenice srednjeg roda koje počinju sa Ge npr. Gebäude

Reči stranog porekla najčešće dobijaju nastavak – s u množini u nemačkom jeziku.

npr. das Foto- die Fotos

Imenice muškog 👦 roda koje imaju jedan vokal. (znači kratke imenice😉) dobijaju –E ili -Umlaut E

npr. der Hund – die Hunde; der Tag- die Tage; der Topf – die Töpfe

Imenice srednjeg roda sa jednim vokalom dobijaju –ER ili – Umlaut ER u množini u nemačkom jeziku.

npr. das Kind – die Kinder; das Haus – die Häuser

Imenice ženskog👩 roda sa jednim vokalom dobijaju najčešće nastavak EN u množini u nemačkom jeziku.

npr. die Frau – die Frauen; die Uhr – die Uhren

slogova izgovore Nemci u sekundi. Govore sporije od Engleza, Španaca, Italijana...

Objašnjenja - hrana na nemackom

das Brot, -e 🥖 – hleb

das Brötchen, – zemička

das Ei, -er 🥚 – jaje

das Fleisch🥩 – meso

das Gemüse🥗 – povrće

das Getränk, -e🍸 -piće

das Hähnchen, –🍗 – piletina

das Lebensmittel, – životna namirnica

das Obst -voće

der Apfel, -“ 🍎 -jabuka

der Fisch, -e🐟 -riba

der Käse🧀 – sir

der Kuchen, –🍰 – kolač

der Preis, -e  – cena

der Saft, -“e 🥤 – sok

die Birne, -n🍐 -kruška

die Kartoffel, -n🥔 – krompir

die Orange, -n🍊- pomorandža

die Tomate, -n🍅 – paradajz

die Traube, -n 🍇 – grožđe

die Wurst, -“e 🌭- kobasica

Durst haben – biti žedan

 Hunger haben – biti gladan

Kann ich Ihnen helfen?   – mogu li da Vam pomognem

Was kostet…?  – koliko košta

hrana na nemackom

Vežbanja

 1. Množinu vežbaj ovde
 2. ein, eine, kein ili keine ovde

Video

 • Hallo aus Berlin Essen und Trinken
 • Was gibt es zum Frühstück?Song
 • Wir haben Hunger, wir haben DurstSong
 • So essen die Deutschen Video
 • Mengen und Preise Deutsch mit Nico Video und Übungen hier

Za nastavnike

INTERAKTIVE TAFELBILDER NETZWERK 1 Kapitel 4 Tafel 1

Bravo! Još jedna lekcija je gotova!
Nemački 11%