Blog2018-12-29T21:39:41+00:00

Nemački za medicinare – Najgledanije serije na nemačkom

Radite kao lekar, medicinska sestra ili tehničar. Spremate se za život i rad u Nemačkoj. Učite nemački jezik već mesecima i dosta vam je gramatike i pravila. Hteli biste da čujete i vidite kako to stvarno izgleda u nemačkim bolnicama. [...]

By |jul 14th, 2018|

Modalni glagoli u nemackom jeziku kroz najkorisnije primere

Modalni glagoli / Modalverben A2 Modalni glagoli u nemačkom jeziku su nešto drugačiji od onih koje si do sada učio/la.  Tako ih zovemo  jer oni menjaju značenje rečenice. No, njih ima samo šest modalnih glagola i uz pomoć par saveta [...]

By |jul 8th, 2018|

Sve što vam niko nije rekao o zavisnim rečenicama u nemačkom jeziku! WEIL rečenice

weil-Sätze/ WEIL rečenice / A2.1 Veznik weil ima značenje zato što. Uz pomoć WEIL rečenice iskazujemo razlog ili uzrok nečega. Zato ove rečenice zovemo još i uzročne rečenice. Njih ćeš lako naučiti i često ih upotrebljavati u konverzaciji. weil = zato [...]

By |jun 13th, 2018|