Blog2018-12-29T21:39:41+00:00

Sve što vam niko nije rekao o zavisnim rečenicama u nemačkom jeziku! WEIL rečenice

weil-Sätze/ WEIL rečenice / A2.1 Veznik weil ima značenje zato što. Uz pomoć WEIL rečenice iskazujemo razlog ili uzrok nečega. Zato ove rečenice zovemo još i uzročne rečenice. Njih ćeš lako naučiti i često ih upotrebljavati u konverzaciji. weil = zato [...]

By |jun 13th, 2018|