Upis na kurseve nemačkog jezika se vrši tokom cele godine. Kursevi nemačkog jezika se odvijaju putem Skype u manjim grupama od 4 do 8 polaznika. Polaznici se raspoređuju u odgovarajuću grupu na osnovu nivoa poznavanja nemačkog jezika. Za više informacija o tome šta se pod kojim nivoom podrazumeva, posetiti sajt Geteovog instituta.

Nastava nemačkog jezika se odvija putem Skype uz primenu savremenih nastavnih metoda, tehnika i moderne tehnologije. Uz obaveznu literaturu Schritte International NEU koriste se dodatni audio i vizuelni materijali. Provera znanja se vrši dva puta tokom trajanja kursa nemačkog jezika (testiraju se sve četiri jezičke kompetencije). Po završetku svakog kursa nemačkog jezika polaže se završni ispit. Završnim ispitom se proveravaju sve jezičke veštine, a polaznici na kraju dobijaju sertifikat Centra za nemački jezik HARTWEGER.

Kurs za lekare B2-C1

  • Trajanje: 5 meseci
  • Intenzitet: 2 puta nedeljno po 90 minuta

Poluintenzivni

  • Trajanje: oko 6 meseci
  • Intenzitet: 2 puta nedeljno po 90 minuta

Intenzivni

  • Trajanje: oko 4 meseca
  • Intenzitet: 4 puta nedeljno po 90 minuta