Potreban Vam je prevod dokumentacije ili izveštaj overen od strane sudskog tumača?

Hartweger – centar za nemački jezik pruža usluge pismenog i usmenog prevođenja. Prevode u našem Centru vrše stručni prevodioci za nemački jezik, sudski tumači i profesori sa iskustvom u prevođenju. Vaše materijale možete dostaviti putem elektronske pošte, poštanskog saobraćaja ili ih možete lično doneti na prevod kod nas u Centar za nemački jezik Hartweger. Prevedene materijale dostavljamo u obliku koji zahteva klijent, poštujući dogovorene termine.

Prevodjenje

Potreban Vam je prevod dokumentacije, jer želite da upišete neki od fakulteta na nemačkom govornom području ili ste našli posao u Nemačkoj?

Prevodjenje

Penziju ste stekli u nekoj od zemalja nemačkog govornog područja i potreban Vam je prevod dokumentacije overen od strane sudskog tumača?

Prevodjenje

Kupili ste auto i potreban Vam je prevod da biste mogli da registrujete auto u Srbiji?

Za više informacija obratite se putem telefona, elektronoske pošte ili nas lično posetite.

Naravno, garantujemo Vam strogu poverljivost i čuvanje informacija koje se nalaze u tekstu za prevođenje!