Priprema za FSP

  • 60 minuta sa nastavnikom 1:1.
  • Termine birate sami.
  • Sav materijal dobijate od nas.
  • Potrebno je da nivo  opšteg jezika bude B2.

Instant pristup kursu

Platite sigurno online, a pristup kursu dobijate odmah.

Činjenice o FSP-u:

  • FSP je ispit koji se razlikuje od pokrajne do pokrajne.
  • Ne postoji jedna knjiga po kojoj taj ispit sprema.
  • Koliko je dobar i jak B2 – C1 od toga zavisi koliko časova je potrebno za pripremu FSP.

To su izazovi sa kojima se susrećemo prilikom pripreme. Profesori koji se bave ovom temom imaju puno isksutva i prošli su razne obuke kako bi vas pripremili da ispit položite.

Možda će vas zanimati...