Želite da radite u inostranstvu?

Poslednjih nekoliko godina u Nemačkoj se povećala potreba za zdravstvenim radnicima. Sve više ljudi iz Srbije odlazi u Nemačku u potrazi za radnim mestom u oblasti medicine. Ali pored stručnog znanja neophodno je i znanje nemačkog jezika.

Centar za nemački jezik Hartweger organizuje specijalizovani kurs Nemački jezik za medicinske radnike, koji pored opšteg učenja jezika, podrazumeva i  učenje stručne terminologije već od A1 nivoa. Polaznici usavršavaju sve četiri jezičke kompetencije ( pričanje, čitanje, slušanje i razumevanje) i usvajaju stručnu terminologiju ( od samog popunjavanja formulara u bolnicama, preko komunikacije sa kolegama iz struke i pacijentima do vokabulara koji se tiče otkrivanja bolesti, imena bolesti, postavljanje dijagnoza, imena lekova itd.)

Poznato je da dosta vremena oduzima i spremanje papirologije za odlazak u Nemačku. Zato naš Centar, pored specijalizovanog kursa za medicinske radnike, nudi i uslugu pripremanja kompletne dokumentacije  potrebne za odlazak u Nemačku, koja podrazumeva pripremanje i prevođenje celokupne dokumentacije potrebne za vizu i za sam odlazak u Nemačku uz pečate sudskog tumača. Skratite svoje muke i pustite nas da to sredimo za vas.

Prijava za kurs za medicinske radnike

Prijava na kurs!