Testiranje

Trenutni status
Niste prijavljeni
Cijena
Besplatno

Proverite Vaš nivo znanja nemačkog jezika – uradite besplatne online testove klikom na ”Upišite ovaj kurs” i odmah dobijate povratni rezultat koji kurs je najbolji za Vas.

Ako ste imali manje od 80 časova po 45 minuta radite test za A1.
Ako ste imali od 100 – 200 radite test za nivo A2.
Ako ste imali od 200 – 400 radite test za nivo B1.