Opšti uslovi poslovanja

Uslovi kupovine o kojima vas ovim putem obaveštavamo kao posetioce naše veb strane važe za prodaju virtuelnog proizvoda iz ponude NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u ul. Jurija Gagarina 20, Beograd, (U daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice www.hartweger.rs

OSNOVNI PODACI O FIRMI

Poslovno ime: NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa: Jurija Gagarina 20, Beograd
Delatnost: Ostalo obrazovanje
Šifra delatnosti: 8559
Matični broj: 63647357
Poreski broj (PIB): 108712117
Web adresa: www.hartweger.rs
Kontakt e-mail: info@hartweger.rs

POSTUPAK KUPOVINE

Kupovina proizvoda koji se prodaje putem sajta www.hartweger.rs izvršiti od strane posetilaca sajta. Poručivanjem proizvoda kupac prihvata ove Uslove kupovine. Smatraće se da je potvrdom poručivanja od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i Kupca.

KUPOVINA

Kupovina može biti izvršena od strane posetilaca sajta unosom traženih podataka – ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail. S obzirom da se radi o virtuelnom proizvodu, troškovi dostave ne postoje.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta www.hartweger.rs je moguće izvršiti platnim karticama ili uplatom na tekući račun. Račun će kupcu biti dostavljen na e-mail adresu.

PRISTUP PROIZVODU

Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na e-mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Kupac može kontaktirati Trgovca bez odlaganja.

CENE

Sve cene koje su izkazane na sajtu www.hartweger.rs su izražene u dinarima sa izraženim PDV-om. Trgovac NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) je u sistemu PDV-a.

Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja. Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku. Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u skladu sa Uslovima koji su objavljeni na sajtu.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na www.hartweger.rs predstavlja intelektualnu svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje. Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta www.hartweger.rs u komercijalne ili u druge svrhe bez izričite saglasnosti Trgovca.

POLITIKA REKLAMACIJA

Ukoliko kupac nije zadovoljan proizvodom koji je poručio (koji mu je omogućen na korišćenje), može uložiti žalbu, odnosno reklamirati proizvod najkasnije 15 dana od dana početka korišćenja. Da bi se reklamacija uvažila, potrebno je da poručeni proizvod nije korišćen više od 10% od ukupnog sadržaja (odnosi se na online kurseve). Reklamacija se može prijaviti na email: info@hartweger.rs.

Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), broj porudžbine, kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.

HARTWEGER pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema reklamacije.

Nakon uvažavanja reklamacije i kada se utvrdi da su ispunjeni gore navedeni uslovi za reklamaciju, trgovac će kupcu, ukoliko je saglasan, izvršiti zamenu proizvoda ili ukoliko kupac želi povraćaj novca Hartweger će izvršiti povraćaj na isti način na koji je izvršena uplata i to u celosti iznosa koliko je plaćen proizvod..

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama Banca Intesa a.d. Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Firma je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Dina i Maestro metoda plaćanja.

POLITIKA PRIVATNOSTI

NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), sa sedištem u ulici Jurija Gagarina 20, BEOGRAD, PIB: 108712117 MB: 63647357 (u daljem tekstu: Trgovac) posvećuje punu pažnju zaštiti podataka o ličnosti korisnika sajta www.hartweger.rs, odnosno kupaca koji od Trgovca kupuju proizvode preko navedenog sajta.

Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kod Trgovca kojima su podaci neophodni radi obavljanja posla. Trgovac preduzima odgovarajuće zakonske tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog ili nezakonitog korišćenja ličnih podataka kupca.

Tokom posete sajtu www.hartweger.rs Trgovac može prikupiti određene lične informacije koje su neophodne kako bi kupac podesio svoj nalog, kao i podatke koji su neophodni u svrhu naplate ili isporuku porudžbine.

Trgovac neće predati podatke o kupcima koji su prikupljeni putem sajta www.hartweger.rs ili koje čuva u bazi registrovanih kupaca bilo kom trećem licu, osim ukoliko je na takvu predaju podataka obavezan u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Sajt www.hartweger.rs može da prepozna ranijeg korisnika pomoću kolačića. Kolačići personalizuju posete sajtu u skladu sa ličnim potrebama korisnika. Kolačići se mogu onemogućiti podešavanjem Internet postavki uređaja kojim pristupate sajtu.

U ime NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na sva pitanja u vezi sa poručivanjem proizvoda putem sajta www.hartweger.rs koja nisu uređena ovim Uslovima kupovine primenjivaće se odredbe važećeg zakona u Republici Srbiji.

Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarnim nadležnim sudom.

Trgovac zadržava pravo da ove uslove kupovine menja bez prethodne najave, uz objavu na www.hartweger.rs