VoKuM metoda

20 godina iskustva i mnogo sati stručnog usavršavanja mi je pomoglo da napravim svoju jedinstvenu metodu za učenje nemačkog. Uveriću te da nemački jezik nije težak i da glavna stvar nisu članovi i da nećemo učiti definicije napamet.

Stub VOKUM metode su:
Vokabular, Komunikacija, Motivacija.

Šta čini ovu metodu posebnom? Sve počinje sa rečima. Verujem da je poznavanje reči ključno za uspešno komuniciranje na nemačkom jeziku. Kroz sistematsko učenje reči, sa naglaskom na njihovom značenju i upotrebi, stvaramo snažnu osnovu za razumevanje i izražavanje na nemačkom jeziku.

Ali ne završavamo samo sa učenjem reči. Važan deo VOKUM metode je i razvijanje veštine komunikacije. Učenje jezika ne bi trebalo da se svodi samo na memorisanje reči i gramatičkih pravila, već na aktivno korišćenje nemačkog jezika u različitim situacijama. Kroz raznovrsne vežbe, simulacije razgovora i praktične primene nemačkog  jezika, stičeš samopouzdanje u svoje komunikacijske sposobnosti.

Još jedan ključni element VOKUM metode je stvaranje navika. Znamo da je kontinuirana praksa ključna za usvajanje nemačkog jezika, ali često se suočavamo sa izazovom održavanja redovne rutine u učenju. Upravo zbog toga, VOKUM metoda uključuje tehnike motivacije, planiranje i praćenje napretka, kako bi se održala doslednost i postigao cilj.

Vokum metoda

Naziv metode treba uvek da podseti šta je najvažnije kako bi se došlo do cilja.

1. VO - Vokabular

Sve počinje sa rečima. Verujem da je poznavanje reči ključno za uspešno komuniciranje na nemačkom jeziku. Zato uz svaku lekciju dobijaš listu reči sa prevodima, ilustracijama, reči u kontekstu.

2. KU - Komunikacija

Naučene reči dobijaju na vrednosti u kontekstu i komunikaciji. Učimo kroz dijaloge u restoranu, apoteci, banci. Upoznajem te sa kulturlošim razlikama koje prave razliku u komunikaciji.

3. MO - Motivacija

Sve je lakše kada imaš nekoga ko ti aplaudira ili ti uputi konstruktivnu kritiku. Od mene dobijaš stalnu podršku i motivaciju da ne odustaneš. Da progovoriš nemački jezik nije samo tvoj cilj, to je naš zajednički cilj.

Benefiti VOKUM metode

Nemoj da bacaš vreme i novac tako što ćeš učiti na način kako se učilo u prošlosti. 

Ponuda kurseva

U ponudi su kursevi od nivoa A1-C1. Za svaki nivo postoje 3 različite ponude. Pogledaj sadržaj ponude i tako ćeš najbolje odlučiti koja je najbolja za tebe.

Osnovna ponuda

Video kurs

Grupni kurs

Nastava u grupi

Individualni kurs

Nastava 1:1