Modalni glagoli u nemačkom jeziku kroz najkorisnije primere

Modalni glagoli u nemačkom jeziku su nešto drugačiji od onih koje si do sada učio/la.  Tako ih zovemo  jer oni menjaju značenje rečenice. No, njih ima samo šest modalnih glagola i uz pomoć par saveta za učenje ćeš ih lako upamtiti. Stoga da pređemo na stvar.

 

 

Kao što smo rekli imamo šest modalnih glagola. Neki od njih imaju slične osobine. Zato je možda najpraktičnije da ih učiš u paru. Modalni glagoli koji su u paru imaju isti vokal.  Imamo tri para modalnih glagola i to su:

Können i mögen

Počinjemo sa modalnim glagolom können. On se veoma često koristi. Kao što si na početku teksta video/la, njegovo značenje je moći, znati i umeti. To znači da ga možemo upotrebiti u dva konteksta. To ćeš najbolje uočiti na sledećim primerima.:

 

Ich kann Deutsch. – Ja znam nemački.

Sie kann Klavier spielen. – Ona ume da svira klavir.

Er kann jetzt nicht lernen, weil er müde ist. -On ne može sada da uči, zato što je umoran.

 

Kao što možeš da zaključiš iz primera, glavni glagol stoji nepromenjen na kraju rečenice. Iz primera možeš još da uočiš da modalni glagol können ima drugačiju promenu. Sada ćeš videti kako ona izgleda:

 

ich kann

du kannst

er, sie, es kann

wir können

ihr könnt

sie, Sie können

Primećuješ da modalni glagol können ima nepravilnu promenu u jednini. Ö prelazi u A, i u prvom i trećem licu nemamo nastavke. Množina ostaje ista kao i kod ostalih glagola.  Da stvar bude još lakša to je slučaj i sa ostalim modalnim glagolima.

Ukoliko si učio/la engleski, parnjak modalnog glagola können bi bio can, pa eto male pomoći.

Prelazimo na modlani glagol mögen. Njime izražavamo dopadanje. Zato ga slobodno prevodimo sa voleti, svidjati se. Kao i kod modalnog glagola können i kod glagola mögen imamo promenu ö u a. Nemamo nastavke za prezent u jednini. Množina je ista kao i kod drugih glagola u prezentu. To izgleda ovako:

ich mag

du magst

er, sie, es mag

wir mögen

ihr mögt

sie, Sie mögen

Ich mag Fußball spielen. –Volim da igram fubal.

U engleskom bi ekvivalent glagolu mögen bio to like.

 

Često ćeš čuti i oblik möchten u značenju želeti. To je konjuktiv preterita modalnog glagola mögen. Zvuči komplikovano, ali je u praksi veoma lako, a najbolje ćeš videti na primeru:

 

Möchten Sie einen Kaffee? – Želite li kafu?

A evo i kako menjaš ovaj glagol:

ich möchte

du möchtest

er, sie, es möchte

wir möchten

ihr möcht

sie, Sie möchten

Dürfen i müssen

Prelazimo na drugu grupu i počinjemo sa modlanim glagolom dürfen. Ovaj  modlani glagol koristimo često kod dozvola i zabrana. Kao i kod gore navedenih modalnih glagola, u jednini ü prelazi u a. 

ich darf

du darfst

er, sie, es darf

wir dürfen

ihr dürft

sie, Sie dürfen

Sledi i par praktičnih primera:

Man darf hier nicht parken.-Ovde se ne sme parkirati.

Darf ich auf die Toilette gehen? – Smem li do toaleta?

Sada sledi jedan takodje čest modalni glagol, to je glagol müssen. Njegovo značenje je morati, u engleskom must. Promena je drugačija u jednini, ü postaje klasično u. 

ich muss

du musst

er, sie, es muss

wir müssen

ihr müsst

sie, Sie müssen

Naši korisni primeri:

Ich kann Modalverben lernen, aber ich muss zuerst einen Kaffee trinken! -Mogu da naučim modalne glagole, ali prvo moram da popijem kafu!

Müssen Sie das jetzt machen? – Morate li to sada da uradite?

Sollen i wollen

I za kraj grupa koja je najlakša za učenje, da malo predahneš.

Modalni glagol sollen u značenju trebati. Ako si učio/la  engleski, srodnik ovog modala bi bio should.

U praksi to izgleda ovako:

ich soll

du sollst

er, sie, es soll

wir sollen

ihr sollt

sie, Sie sollen

Primeri uz pomoć kojih ćeš lakše upamtiti ovaj modalni glagol:

Man soll viel Wasser trinken. – Treba se piti puno vode!

Kinder, ihr sollt eure Hausaufgaben machen. – Deco, treba da uradite domaće zadatke.

I za kraj, modalni glagol wollen sa značenjem hteti, želeti. Njegov drugar u engleskom jeziku bi bio will. Ali pazi!: U engleskom jeziku koristimo will i za budućnost. U nemačkom za to koristimo glagol werden.

 Nas trenutno interesuje modalni glagol wollen koji menjaš na sledeći način:

ich will

du willst

er, sie, es will

wir wollen

ihr wollt

sie, Sie wollen

I par praktičnih primera:

Wir wollen nach Griechenland reisen. –Želimo da putujemo za Grčku.

Willst du mich heiraten? –Hoćeš li da se udaš za mene?

Modalni glagoli - nemački jezik (rezime)

Da rezimiramo:

  • Modalni glagoli u brojakama : 6 kom.
  • Prvo i treće lice jednine uvek isto.
  • Modalni glagoli imaju množinu kao i svi drugi glagoli u prezentu.
  • Modalni glagoli skoro uvek zahtevaju još jedan glagol na kraju rečenice. Taj drugi glagol je u infinitivu.

Više vežbi možeš naći ovde.

To bi bilo sve što treba da znaš o modalnim glagolima na ovom nivou. Ukoliko imaš dodatnih pitanja, slobodno ih postavi u komentaru. Rado ćemo odgovoriti na njih. Ako smatraš da je tekst koristan, podeli ga sa prijateljima.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn