Naš tim

Nijedna informacija iz biografije ne kaže toliko o nečijem radu koliko komentari ljudi sa kojima ste radili.

 

Mi vam umesto naših biografija prenosimo u originalu komentare polaznika.

 

Malo ijekavica, malo ekavica, a ima i grešaka u pisanju. Mi smo hteli da čitate komentare bez dorade!