Preterit u nemačkom jeziku

“ Preterit u nemačkom jeziku isto je što i imperfekat u srpskom! “ Čućete često ovaj komentar. To baš i nije istina, ali nije ni usamljeni slučaj da se stavlja znak jednakosti. Dešava se i u poređenju sa drugim jezicima npr. sa španskim. Preterit u nemačkom jeziku je prošlo vreme i koristi se pre svega u pisanoj komunikaciji npr. u bajkama, novinskim izveštajima i sl. Teško da ćemo u novinskom članku o pljački koja se desila u protekloj noći naći oblike kao što su seđahu, živijahu i sl. „Pa, koje je to vreme onda u srpskom jeziku?“ – „Nema ga.“ Jedno od prvih saveta pri učenju stranog jezika jeste: Ne poredi sve sa maternjim jezikom, probaj da učiš iz primera, a ne iz prevoda.

preterit u nemačkom jeziku

Savet broj 1

Savet broj 1

Ne uči iz prevoda, već iz primera

Preterit u nemačkom jeziku – PRAVILNI GLAGOLI

Preterit  pravlinih glagola se gradi tako što se od infinitiva oduzme nastavak en i dodaju se sledeći nastavci: te, test, te, ten, tet, ten

spielen

spiel + nastavci

Kako da znam koji su pravilni, a koji nepravilni glagoli? Ne možeš da ih prepoznaš kada vidiš infinitv, možeš tako što ćeš učiti tabelu nepravilnih glagola. Mala pomoć: Svi glagoli koji su u prezentu imali promene, e – i, e – ie ili a -ä su sigurno nepravilni kao npr. schlafen, fahren itd.

JedninaMnožina
ich machtewir machten
du machtestihr machtet
er, sie, es machteSie, sie machten

Preterit u nemačkom jeziku – NEPRAVILNI GLAGOLI

Kod nepravilnih glagola prvo naučiš oblik napamet, zatim na taj oblik dodaješ nastavke kao u tabeli.

Evo još nekih primera nepravilnih glagola: sehen, sah; schlafen- schlief itd.

JedninaMnožina
ich fuhr∅wir fuhren
du fuhrstihr fuhrt
er, sie, es fuhr∅Sie, sie fuhren
PREUZMITE NAJJEDNOSTAVNIJU LISTU NEPRAVILNIH GLAGOLA

Preterit u nemačkom jeziku – Pomoćni glagoli

JedninaMnožina
ich hattewir hatten
du hattestihr hattet
er, sie, es hatteSie, sie hatten

Pomoćne glagole treba da naučiš napamet. Ali nisu tako teški, nastavci kod glagola haben su kao kod pravilnih glagola. Kod glagola sein i werden kao kod nepravilnih. Preterit pomoćnih se koristi češće od perfekta. Ako želiš da kažeš da si bio u gradu, pre ćeš reći: Ich war in der Stadt.; umesto Ich bin in der Stadt gewesen. Ali oba oblika su tačna!!

JedninaMnožina
ich war∅wir waren
du warstihr waret
er, sie, es war∅Sie, sie waren
JedninaMnožina
ich wurde∅wir wurden
du wurdestihr wurdet
er, sie, es wurde∅Sie, sie wurden

Vežbanja

Isto, dakle rečenica. Ich bin aus Serbien gekommen i Ich kam aus Serbien. – znače isto  – Ja sam došao iz Srbije

Preterit se koristi najćešće u pisanoj formi, npr. bajke su napisane u preteritu, izveštaji u novinama i sl.

DA. Najvažniji kriterijum kod ispita B1 jeste razumevanje. U delu ispita koji se odnosi na pisanje i govor, ne samo da ne moraš da znaš preterit nego nije ni poželjno da napišeš u mejlu npr. Ich ging in die Stadt. već bi trebalo da napišeš Ich bin in die Stadt geagngen.

Perfekat od svih glagola osim modala i pomoćnih. Kod njih je učestalije da se koristi preterit npr. Ich wollte gestern in die Stadt gehen. Ich war gestern traurig. itd.

Sve zavsi od tvojih ciljeva. Ako želiš da pišeš bajke npr 🙂 počni odmah sa preteritom. Ako želiš da se sporazumevaš u poslovnoj komunikaciji, razmenjujes mejlove npr. ili telefoniraš sa partnerima iz Nemačke ne treba ti uopšte. Ako želis da položiš ispit B2 treba ti preterit i u receptivnom i produktivnom smislu, dakle da umeš i da prepoznaš oblik da ga upotrebiš.