Koristi fraze za nivo B2!

Hartweger_Online_skola_nemackog_jezika_6

Znaš reči, ali i dalje ne znaš kako da to što govoriš bude za nivo B2. Koliko je važno savladati osnove gramatike bilo kog stranog jezika, toliko je važno, ako ne i najbitnije, učiti nove reči. Usvajanje vokabulara najuspešnije je iz strategije sponatnog učenja, kao npr. pamćenje reči iz časopisa, filmova, televizijskog programa, sa interneta,itd.


Dovoljno je odgledati jedan film i pritom naići na veliki broj nepoznatih reči, a bar filmove većina nas gleda često, zar ne?


Ovakav način usvajanja je onima koji uče novi jezik privlačan, jer svakodnevnim izlaganjem medijima zapravo nesvesno učimo. Vokabular će se na ovaj način lakše upamtiti, jer nove reči, kolokacije i fraze učimo vezujući ih za određeni kontektst.


Ovih nekoliko spojeva imenice i glagola kojiti mogu pomoći da dodatno proširiš svoj vokabular:

eine Entscheidung treffen über +A= sich entscheiden
(doneti odluku= odlučiti)

Anna hat die Entscheidung getroffen, nicht nach Italien zu reisen. (Ana je donela odluku da ne putuje u Italiju.)

eine Frage stellen= fragen
(postaviti pitanje= pitati)

Der Professor stellt immer schwierige Fragen. (Profesor postavlja uvek teška pitanja?)

einen Antrag stellen auf + A= beantragen
(podneti zahtev=zahtevati)

Luka hat den Antrag auf Visum gestellt. (Luka je podneo zahtev za vizu.)

zur Diskussion stellen= diskutieren (izneti na diskusiju= diskutovati) st naslova

Die Studenten haben wichtige Fragen zur Diskussion gestellt. (Studenti su izneli važna pitanja na diskusiju.)

eine Hilfe leiste bei +D= helfen
(pružiti pomoć= pomoći)

Er leistet mir immer Hilfe. (On mi uvek pruži pomoć.)

zum Ausdruck bringen= sich ausdrücken
(doći do izražaja= izraziti se)

Manchmal kann ich nicht im Unterricht zum Ausdruck bringen.  (Ponekad ne mogu da dođem do izražaja na času.) 

in Ordnung bringen=ordnen
(dovesti u red= urediti)

Du kannst die Situation nicht in Ordnung bringen. (Ti ne možeš da dovedeš situaciju u red.)

in Gefahr bringen= gefährden
(dovesti u opasnost= ugrožavati)

Ich fahre das Auto langsam. Ich will nicht andere Leute in Gefahr bringen. ( Ja vozim auto polako. Ne želim da dovedem ostale ljude u opasnost.)

den Beitrag leisten zu+D= beitragen (pružiti doprinos=doprineti)

Zu meinem Erfolg hat auch meine Familie ihren Beitrag geleistet. (Mom uspehu takođe je pružila doprinos moja porodica.)

sich Mühe geben= sich bemühen (uložiti trud= truditi se)

Erna hat sich bei ihrer Arbeit viel Mühe gegeben. (Erna je uložila mnogo truda u svoj posao.)

die Garantie geben= garantieren (dati garanciju= garantovati)

Ich gebe Ihnen die Garantie, dass Sie Deutsch lernen werden. (Dajem Vam garanciju da ćete naučiti nemački.)

einen Rat geben= raten
(dati savet=savetovati)

Der beste Freund gibt mir immer einen guten Rat. (Najbolji drug mi uvek da dobar savet.)

den Vorschlag machen= vorschlagen (izneti predlog= predložiti)

Ich will euch einen Vorschlag machen, wie man dieses Problem lösen kann. (Želim da vam dam predlog, kako može da se reši ovaj problem.)

das Gespräch führen mit+D = sprechen mit +D (voditi razgovor= razgovarati)

Die Eltern haben mit dem Lehrer ein Gespräch über ihr Sohn geführt. (Roditelji su vodili razgovor sa nastavnikom o njihovom sinu.)

Na našim kursevima ti pokazujemo smernice kako da što lakše naučiš fraze za nivo B2 i da ih upotrebljavaš.

Tekst napisala profesorka nemačkog jezika Bojana Račić

 

PROGOVORI sa Natašom Hartweger