Nemački brzo i lako? Ali kako?

nemački brzo i lako

 1.ZABORAVITE NA IZGOVORE.

„Ja sam previše star!“,

„Nisam talentovan za jezik“,

„Jezici mi nikada nisu išli“.

Ovo su samo neki od izgovora sa kojima se susrećemo. U čemu je tajna uspeha? To pravilo ne važi samo za učenje jezika već i za sve ostalo. MOTIVACIJA! Motivacija je pokretač svega. Ukoliko imate cilj, znate zašto to radite i motivisani ste spoljašnjim ili unutrašnjim faktorima, savladaćete nemački brzo i lako.

  1. BEZ MUKE NEMA NAUKE.

Ako ste očekivali da će se za tri meseca desiti čudo i da će sve to samo „da se slegne“ i „dođe na svoje“ –bićete razočarani. Ko želi da za kratak vremenski period progovori strani jezik mora da zagreje stolicu. Pored časova neophodno je da se uloži minimum dva sata dnevno učenju.

  1. PROGOVORITE ODMAH!

Ukoliko čekate da sve bude perfektno i da govorite bez greške, onda verovatno većina nas ne bi trebalo da priča ni na maternjem jeziku. Dakle, od prvog dana pričajte! Sa poznanicima, sa profesorom, sa ljudima koji uče jezik. Pronađite svog tandem partnera online ili vežbajte ispred ogledala. Koristite časove jezika za vežbanje govora. Razni programi i priručnici mogu pomoći prilikom ovladavanja gramatikom ili kod bogaćenja rečnika, ali ne mogu da pričaju sa vama.

  1. BOLJE VRABAC U RUCI…

Učite promenu glagola napamet i znate prefektno? Šta mislite da umesto promena glagola po svim licima naučite dve ili tri fraze koje će vam pomoći u komunikaciji. Dakle, da umesto što ćete na prvom času da naučite: ich komme, du kommst, er, sie es kommt, i da to znate ‘u pola noći’, što bi rekle naše učiteljice naučite pitanje i odgovor: Woher kommst du? Ich  komme aus. Em je korisno, em upotrebljivo, em možete početi i razgovor sa prirodnim govornikom, a svi ti mali uspesi motivišu.

  1. DAJEM REČ!

Da ćete bolje savladati vokabular ako novu nepoznatu reč povežete sa nekom slikom, pričom, situacijom. Neki udžbenici namerno reči umetnu u neki šaljivi, nelogični, provokativni sadržaj kako bismo ih lakše zapamtili. Razgovarajte sa vašim profesorom i odredite kom tipu učenja pripadate. Na osnovu toga odlučite se šta je najbolje za vas. Nekome odgovara da uči uz pomoć slika, neko voli da sluša, neko da pravi rukama, neko da ima ispred sebe tabelu…

  1. ZRNO PO ZRNO

Napravite u dogovoru sa nastavnikom svoje ciljeve. Pitajte nastavnika: ,,Šta ću da naučim danas?ˮ, ,,Šta ću znati za tri meseca?ˮ „Kako da naučim nemački brzo i lako?“ Ako vam kaže da ćete znati da promenite glagole po svim licima i da pišete imenice velikim slovom – menjajte nastavnika!

  1. (ŠBBKB) ŠTA BI BILO KAD BI BILO…

,,Kada bih bio u Nemačkoj ja bih odmah progovorioˮ. Realnost je ipak drugačija. Nauka i praksa kažu da je  najbolje početi sa učenjem stranog jezika u svom okruženju. Kasnije kada već ovladavate osnovama, poseta zemlji čiji jezik učimo ima smisla.